Hãy nghĩ về nó như là cách tiếp cận “cà rốt” để có một chế độ ăn uống lành mạnh, trái ngược với cách tiếp cận “cây gậy” – miễn là bạn thích cà rốt. Một nghiên cứu mới trong Tạp chí Tâm lý & Tiếp thị chỉ ra rằng những người tập trung vào việc ăn uống lành mạnh mà họ thực sự thích có nhiều cơ hội thành công hơn trong việc thay đổi khẩu phần ăn uống so với những người cố kìm nén để tránh các món ăn không lành mạnh mà họ yêu thích.

Các nhà nghiên cứu đưa ra giả định rằng những người có khả năng tự kiểm soát cao có nhiều lựa chọn tốt hơn so những người tự kiểm soát thấp. Trong trường hợp này, tự kiểm soát nghĩa là bạn bốc đồng như thế nào và bạn có thể làm thế nào để trì hoãn sự vui thích nhất thời vì lợi ích của những mục tiêu trong tương lai.

Nghiên cứu bao gồm hai thí nghiệm riêng biệt. Thí nghiệm thứ nhất, 176 sinh viên đại học được chia thành hai nhóm. Mỗi người trong một nhóm làm một danh sách các loại thực phẩm mà họ cho là tốt cho chế độ ăn kiêng và một danh sách thực phẩm khác là không tốt cho chế độ ăn kiêng. Sau đó, họ tự đánh giá mức độ yêu thích mỗi một loại trong cả hai danh sách. Các nhà nghiên cứu cũng đo được mức độ tự kiểm soát có thể chấp nhận được của mỗi người tham gia.

97884515354

Đúng như dự đoán, những người có khả năng tự kiểm soát lớn, nhiều khả năng danh sách thực phẩm mà họ thích nằm bên cột thực phẩm khỏe mạnh, và thực phẩm nào họ không thực sự thích cũng ở trong cột “tránh”. Những người tự kiểm soát thấp là ngược lại: Nhiều khả năng danh sách các loại thực phẩm mà họ thích trong cột “không ăn”, và nhiều khả năng danh sách các loại thực phẩm họ không thích trong cột “ăn”.

Nghiên cứu thứ hai, bao gồm 200 sinh viên đại học, cũng xác nhận những phát hiện này và thêm một phần nữa: Những người tham gia đưa ra một danh sách 16 món ăn nhẹ, một số khỏe mạnh và một số không, sau đó được yêu cầu liệt kê năm lựa chọn hàng đầu. Những người tập trung vào việc tránh các thức ăn họ thích có xu hướng chọn những món ăn nhẹ kém lành mạnh. Trong khi đó những người đã tập trung vào việc ăn uống lành mạnh họ thích chọn đồ ăn nhẹ lành mạnh hơn.